top of page

DCube, sürdürülebilir kalkınma için döngüsel ekonomi modelinde farkındalık yaratmayı, kapasite arttırımını, çözüm tasarımını ve politika geliştirilmesini amaçlayan bir Bilimsel Ar-Ge ve Sosyal Kalkınma kooperatifidir.

bottom of page