top of page
Neden Türkiye?
Biz Kimiz?

Amaçlarımız

"Tarım, gıda, enerji, tekstil, su"  alanları başta olmak üzere "Döngüsel Ekonomi Modeli"nin uygulanması sonucunda verimli ve sürdürülebilir kalkınma politikalarının, özellikle Türkiye olmak üzere tüm dünyada yaygınlaşmasının sağlanmasıdır.

Temel eğitim,

Meetup ve seminerler aracılığı ile iyi örnekleri görünür kılma,

Oyunlar gibi eğitsel materyalleri geliştirme, yerelleştirme ve yaygınlaştırma.

1. Farkındalık Yaratma

Tasarım çalışmaları,

Proje takımlarının oluşturulması ,

Disiplinler arası takımların kurulması, 

Uygulama konseptlerinin Geliştirilmesi,

Veri analizi ve yönetimi.

3. Çözüm Tasarımı

Veri toplama,

Eğitim,

Girişimci destekleri,

Araştırma,

Topluluk oluşturma ve geliştirme.

2. Kapasite Arttırımı

Prototip ve iş modeli geliştirme,

Doğrulama,

Satış ,

Yaygınlaştırma,

4. Uygulama

5. Politika Geliştirme

Araştırma politika belirleme,

Hedef sektörlerin belirlenmesi,

Aksiyon adımlarının belirlenmesi.

bottom of page